Chronologie nejstarsich obdobienglish


V nasledujici tabulce jsou shrnuta nejstarsi znama data o V/Wybornych zijicich v ruznych lokalitach. Krome jmenovite uvedenych pripadu jejich potencialni vzajemne vztahy nejsou znamy. Ucelem tohoto porovnani je odhadnout mozne rozlozeni techto osob z hlediska relativnich generacnich urovni (prirazenych v [] hranatych zavorkach obdobne jako je tomu v "kresetickem" rodokmenu) a zmapovat mista jejich pobytu.

Dalsi hypoteticke osoby (zminovane v odkazech na Jesuitskou kolej v Kutne Hore a "Okrouhlicke Dvoraky") jsou vepsany do tabulky kurzivou.

V publikaci "Generalni rejstrik ke vsem svazkum berni ruly 1654 doplneny o soupis poddanych 1651" (vydavatelstvi LIBRI, Praha 2003), obsahujici celkem 183000 zaznamu pro cele Cechy z te doby, jsou zapsany pouze 2 osoby s prijmenim Vyborny/Vejbornej. Existuji zde vsak navic zaznamy o 3 opustenych(?) hospodarstvich, oznacenych jako "Vejbornyho/Vybornyho". Rovnez tyto udaje jsou zaneseny do tabulky (pod referenci "GR Berni ruly" - svazek/stranka).

Poznamky:
a) - informacni zdroje prepisuji rodove prijmeni obvykle pomoci "moderniho pravopisu". Puvodni presny pravopis v jednotlivych pripadech neni znam, bude vsak pravdepodobne obdobny jak u: [11] Frydrich Weyborney (Wejborny). nebo [12/13] Girzik Wegborney.
b) - nasledujici zaznamy lze rozdelit do tri casti (tj. ty starsi nez zapisy ze Seznamu podanych ci z Berni Ruly - "pre SP/BR", ty, jez jsou v techto seznamech zahrnuty - "SP/BR", a konecne pozdejsi zaznamy - "post BR"). Zaznamy jsou dale rozdeleny do osmi skupin podle regionu.
c) - znakem (X) u skupin jsou v tabulce oznaceny lokality, z nichz puvodni populace Vybornych postupem casu pravdepodobne vymizela.
d) - nejstarsi vyskyt prezdivky/prijmi Vyborny ze vsech osmi skupin lezi v rozpeti let 1597-1695. Proces tvorby teto prezdivky a stejne tak i pripadna prvni migrace mezi nekterymi z uvedenych oblasti proto musely probehnout v tomto casovem rozmezi (odpovidajicimu ne vice nez trem generacim).

 

Gener. Jmeno Lokalita Skup. *Naroz., Zemr.+ Nejstarsi data Dalsi udaje Reference
[14] Jan Honz krejci alias Honz maly Klatovy (kralovske mesto) I
(X)
*?, ~1597+ 1577 jako svedek 1597 prodal dum c.137 svemu synu Vaclavovi Vancura
dil I/s.554,       1244,       1246
               
[13] Vaclav Vyborny, krejcovsky cechmistr Klatovy I
(X)
*?, 1634-1640+ 1597 - koupil dum c.137 od sveho otce Jana Honze sbehl s domu r.1633 Vancura     I/554,   1244-6,    II/55
[13] Jirik Vyborny ("Hostounsky"?) Klatovy I
(X)
*?, 1613+ 1600 - koupil dum c.63 na Loubskem predmesti Klatov zavrazden 1613 - zanechal deti Jana, Annu, Katerinu Vancura   I/630,669
               
[13/12] Jiri Vyborny Jenichov pobliz Liblice II
(X)
*?, ?+   1625-45? - mel hospodu v Jenichove J.Masek
               
[(13)/12] Vejbornyho (pusty?) Slapy, ( Drazicky u Tabora) IV
*?, ?+  ?   1654 - jako lokalita GR Berni ruly   II/1996
[(13)/12] Vejbornyho (pusty?) Chrudim (kralovske mesto) V
*?, ?+  ?   1654 - jako lokalita GR Berni ruly   II/1996
[(13)/12] Vybornyho (pusty?) Zdechovice, ( Hermanuv Mestec, Stolany) V
*?, ?+  ?   1654 - jako lokalita GR Berni ruly   II/2070
               
[12] Vaclav Klatovsky Kutna Hora VII
*1605, ?+ 1651 - zapsan jako zahradnik Jesuitske koleje syn Tomas (*1649) zapsan s nim Soupisy dle viry
[12] Mikolas Vejbornej Dobev u Pisku III
(X?)
*?, ?+ 1654 - zapsan jako sedlak, Dobev   Berni rula
[12] Jan Vyborny Hradiste u Pisku III
(X)
*?, ?+ 1654 - zapsan jako sedlak, Hradiste   Berni rula
               
[11] Jan Wejborny Rozhovice, Bylany, Morasice (u H.Mestce) V
*~<1640?, >1720+ 1658 - zaznam o nar. jeho syna Vaclava nejstarsi znamy clen rodiny z oblasti H.Mestce/Chrudimi J.Masek
[11] Jan Wegborney Vadin u Nem.Brodu VI
*~1640?, ~>1714?+ 1678 - zaznam o nar.jeho dcery Alzbety
analyzy arch.zaznamu
nejstarsi znamy clen linie z okoli Nem.Brodu
1714 - Teresiansky katastr ?
J.Pavlicek
K.Kysilka
J.Pavlicek
[11] Frydrich Weyborney Kresetice u K.Hory VII
*1645-49, 1715+ 1681 - zaznam o jeho snatku 1715 - zaznam o jeho umrti

nejstarsi znamy clen Kreseticke linie
arch.zaznamy - SOA Praha
[11] Matej Wegborny Knezeves, severni okoli Prahy VIII
(X??)
*?, ?+ 1695 - zapis o krtu jeho syna Vaclava

J.Masek
               
[8/7] Vojtech Vejborny Mezirici, Drazice (Taborsko, J.Cechy) IV
*?, ?+ 1787-93 -
jeho rodina zapsana v matrikach Drazicke fary
nejstarsi clen rodiny z okoli Tabora znamy z "Rodopisu" MUDr. Josef(*1864) Vyborny
[8/7] Jan Vejborny Vapenny Podol pobliz Hermanova Mestce V
*?, ?+ 1793 -
jeho snatek zapsan ve farni matrice z Vapenneho Podola
nejstarsi clen Nacesicke rodiny znamy z "Rodopisu" MUDr.Josef(*1864) VybornyKontakt: zv@vyborny.com


Na Index stranek


Zpet na domovskou strankuAktualizace: 9.12.2007