Hypotezy o puvodu rodu Vybornychenglish


Uvod:

Pres dosti znacny rozsah shromazdenych poznatku nebyly koreny rodu Vybornych doposud jednoznacne osvetleny. Viz rovnez stranku Chronologie nejstarsich obdobi.

Nize jsou popsany tri hlavni hypotezy, ktere nedavno zformuloval cesky genealog a historik ing.Karel Kysilka na zaklade sveho rozsahleho archivniho studia:
A) puvod z Klatov,
B) puvod z prostredi ovcaku na kutnohorsku,
C) puvod z prostredi "Dvoraku" v oblasti (Nemeckeho/Havlickova) Brodu.

Nejsou vsak vylouceny ani dalsi hypotezy (mel by byt vysvetlen jeste alespon puvod nejstarsich Vybornych z okoli Pisku zaznamenanych v Berni rule 1654).

Ing.Kysilka vyhledal nektere z nejstarsich archivnich zaznamu z nichz cerpal MUDr.Josef(*1864) Vyborny (jez jsou dnes ulozeny ve Statnim Oblastnim Archivu v Praze), znovu je vyhodnotil a vzal v uvahu pri formulaci hypotez podle bodu A) a B) nize.

Ziskane vysledky jsou inspirativni take doporucenim jak postupovat dale v archivnim studiu a kde hledat knihu o "klatovskem krejcovskem cechu" (tyto jeho poznamky jsou v textu vyznaceny kurzivou).

Nektere z uvedenych hypotez se nemuseji vzajemne vylucovat (coz je dobre mit na zreteli napr. ve vztahu k legende o "Wegborneg/Cernikovi").Text:

A) PUVOD Z KLATOV

 

 

B) PUVOD Z PROSTREDI OVCAKU NA KUTNOHORSKU

 

 

C) PUVOD Z "Dvoraku" Z OBLASTI (Nemeckeho/Havlickova) BRODU

Existuje rada dobrych duvodu predpokladat, ze clenove rodu Vybornych z okoli Nemeckeho (Havlickova) Brodu pochazeji z okrouhlickeho panstvi, kde prisluseli k okruhu svobodnych zemedelcu zvanych "Dvoraci". Jejich usedlosti se soustredovaly jizne od Nem.Brodu na levem brehu Sazavy. Kratky uvod do dejin okrouhlickeho panstvi je proto uveden nize.

Okrouhlice existovala jiz ve stredoveku - toto misto nalezelo v r.1390 klasteru ve Vilemove. Ves a mala tvrz byly v 15.stoleti v rukou moravskeho slechtickeho rodu Okrouhlickych z Knenice. Okrouhlice existovala az do poloviny 16.stol., kdy byla spojena s velkym svetelskym panstvim [Svetla nad Sazavou]. Svetla byla puvodne casti panstvi nalezejiciho k hradu Lipnici, zahrnujiciho samu Lipnici, mesta Nemecky Brod, Humpolec a Svetlou, Vetrny Jenikov, Heralec, puvodni panstvi zelivskeho klastera a nekolik set vesnic. Od r.1436 toto panstvi nalezelo jednomu z nejvyznamnejsich ceskych slechtickych rodu, Trcku z Lipy. V r.1569 bylo lipnicke panstvi rozdeleno do tri casti - jednu tretinu, sestavajici z hradu Lipnice, Svetle a Nemeckeho Brodu, zdedil Burian Trcka z Lipy. O dva roky pozdeji prodal Burian lipnicky hrad Franzovi hrabeti Thurnovi. V jeho rukach vsak zustala Svetla s nekolika desitkami vsi (Svetla s okolnimi vesnicemi, Smrdov, Habry s vesnicemi, Krupa s vesnicemi, vsi kolem Brodu, Chotebore, ale take statek Zaky pobliz Caslavi[!]). Casem se Nemecky Brod stal nezavislym (od r.1637 svobodnym kralovskym) mestem se svym vlastnim malym panstvim. K nemu nalezely vsi: Perknov nad Sazavou, Roznak, Knyk, Zbozice (na sever od mesta) a Sucha, Svaty Kriz (jizne od nej).

V r.1591 byl sepsan urbar - registr hospodaru a jejich povinnosti - svetelskeho panstvi. Original tohoto registru se nedochoval. Existuje vsak nekolik popisu tohoto urbare z 19.stoleti, ktere mohou napomoci rekonstruovat puvodni registr.

Mapa Pelestrova


Ke svetelskemu panstvi nalezely nasledujici usedlosti pobliz Nemeckeho Brodu:

PELESTROV - rozlehla pusta dominikalni usedlost s polnostmi, lesy a rybniky.
ZDAR [Vesely Zdar] se 14 osedlymi (Michal Vacku, Simon Kantoru, Pavel, Jira Kucirek, Pavel Jame, Vanek Kantoru, Jan Bublu, Bures, Hons, Matous Pavlu, Jakub Prenosil, Matej Osvaldu, Matej Soulu, Sima).
VADIN se 16 sedlaky (Filip, Kriz, Kuba, Sestak, Vavra Vaclav, Mates, Matej Rychtar, Vavra na Pakostove, Kaspar na Hyksovne, Havel na Praskove, Vaclav na Mysove, Kaspar, Solta Solove, Barta z Klanecne, Mates, Havel).
KLANECNA - jen se 3 sedlaky (Barton, Stepanek, Jan Kulha).
OKROUHLICE. Register uvadi, ze zde byvala ves Okrouhlice a pobliz ves Chlistov. Ty uz pak neexistovaly, byl zde jen pansky statek a mlyn.
VESELICE se 4 usedlymi (Vanek Duben, Simon, Matous, Jira Filipu).
PODEBABY se 6 sedlaky (vdova Jana Stepanova, Jan Holanda, Jira Simku, Simon Mlynar, Jakub Nemec, Burian z Vadina).

Krome techto vesnic existovala jeste rada individualnich usedlosti. Patrily dotycnym "Dvorakum", privilegovanym hospodarum, kteri podlehali pravne dominiu, ale meli pouze nepatrne povinnosti vuci panstvu. Rikalo se jim DVORACI OKOLO BRODU. Spravoval je soudce DVORSKY a patrily k nim nasledujici usedlosti:

Dvorove Spalenj: Vitek Marsu, Jan Vlcek,
Dvorove Panuzkowj: Salta Kocmanu
Pavel Dvur samotny [tj. "o samote stojici"]: Riha Bastinu
Dvur samotny : Barta
Dvur samotny: Mikulas Berka
Dvorove Ssenkgyssy: Jira z Hrbova, Jira z Suchy
Dvur samotny: vdova po Lorenc Raussar
Dvorove Kylgyffy: Jira a Benes
Dvorove Klauckovy: Jan Tomanu a Gregor
Dvur samotny: Mattaus Bastinu
Dvory Kocmanovy: Mattaus Kocmanu, Jira Bartu
Dvur samotny: vdova po Vavra Novotny
Dvur Niklberg: Vavra Marku, Jan Rydlu
Dvory Skrlikovy tez zvane Smrzi dvory Hnizdovy: Jan Vitasu, Jan Valentu
Dvory Stedromovy: Matous Pansky, Partl
Dvur samotny: Vaclav Pabsik.

Je dosti pravdepodobne, ze predky Vybornych je treba hledat mezi temito "dvoraky".

V r.1632 byl v Chebu zavrazden Albrecht z Valdstejna. Jednim z jeho pratel byl Trcka z Lipy, ktery s nim zahynul tez. Cisar zkonfiskoval veskery Trckuv majetek, zahrnujici i svetelske panstvi - to predal svym armadnim velitelum. Jednim z nich byl general Aldobrandini, ktery obdrzel Okrouhlici, Vadin, Babice, Zdislavice, Bezdekov, Cekanov, Krasnou Horu, Bonkov, Lestinu, Skalu, a ktery ziskal take spravu nad dvoraky okolo Nemeckeho Brodu. Tim se okrouhlicke panstvi opet obnovilo. V r.1637 Aldobrandini prodal Okrouhlici Filipovi Adamovi, hrabeti Sulmsovi. [Vesely] Zdar byl v te dobe nezavislym statkem. Pozdeji byl pripojen k Dolni Krupe a Habrum, a v 70.letech 17.stoleti byl opet spojen s Okrouhlici.

Hrabe Sulms se nezajimal o hospodarsky rozvoj sveho panstvi, brzy upadl do dluhu a musel zastavit nebo prodat nektere ze svych vsi. Az do r.1662 se jako zastava dostali pod spravu lipnickeho panstvi take dvoraci. Rovnez pelestrovska usedlost zustala pusta. Behem vlady hrabete Solmse pravdepodobne zpustly vesnice Podebaby a Chlistov.

V obdobi 1650 - 1670 existovalo 24 svobodnych dvoraku okolo Nemeckeho Brodu. Z te doby jsou tri zdroje, ktere by mohly napomoci se studiem dane problematiky. Prvni material je z r.1651 a a nazyva se: "Souspisy poddanych dle viry". Druhym zdrojem je Berni rula z r.1654, tretim pak urbar okrouhlickeho panstvi z r.1668.

Kompilaci jmen dvoraku z techto tri informacnich zdroju lze sestavit nasledujici tabulku (vcetne cisel domu):

 

Dvoraci panstvi okrouhlickeho (lipnickeho) 1650-1670

1651   1654b   1668
Vondrej Cendl (42) 20 Ondrej Jezek [?] 1 Ondrej Cendl Menousek
Vit [?] 21 Jan Prchal 2 Jan Prchal
Balcar Bastin (42) 14 Balcar Bastin 3 Balcar Bastin
Andres Najmon [?] 19 Ondrej Ratin [?] 4 Hans Partl
Pavel Pummer [?] 18 Pavel Markytan 5 Simon Kocman
Martin Novotnej 17 Martin Novotny 6 Martin Novotny [mlyn]
Markus Madl 16 Marek Mendl 7 Markus Mendl
Vondrej Rydl (39) 15 Ondrej Rydel 8 Ondrej Rydl
Urban u Mertlu (41) 10 Urban Mörtl 9 Urban Mertl
Pavel Vituv (37) hosp. 11 Pavel Vitu 10 Pavel Fejt(e)l alias Vitkuv
Petr Pecen (36) 12 Petr Pecen 11 Petr Pecen
Martin Valenta (36) 13 Martin Valenta 12 Martin Faltin
Pavel Pansky (42) .. Pavel Pansky (pohor.) 13 Pavel Pansky
Jirik Bartl (43)   Bartolomej Matous (pohor.) [?] 14 Jirik Partl
Jakub Duben 3 Jakub Duben 15 Jan Duben
Tomas Velik n.o. Tomas Velik 16 Matej Velyk
Samuel Novotnej (32)
hospodsky
1 Samuel Novotny 17 Samuel Novotny
Tomas Dvorsky (rychtar) 2 Tomas Dvorsky 18 Tomas Nejedly
  7 Vaclav Dockal 19 Vaclav Docekal
  4 Jan Riha - Tajovsky 20 Gregor Tajovsky
  5 Tomas Klofac 21 Tomas Klofac
  6 Matous Holenda 22 Matous Holenda
  8 Matej Dolezal 23 Matous Dolezal
  9 Vaclav Mlynar, mlynar 24 mlejn podbabsky


Porovnanim techto jmen se jmeny z registru z r.1591 lze zjistit, ze nektera jmena/prijmeni, jako: Bastin, Kocman, Novotny, Partl, Rydl and Pansky jsou uvedena ve vsech trech seznamech.

Usedlost, jejimz majitelem byl v r.1591 Vaclav Pabsik, byla pozdeji panstvem zkonfiskovana a byl zde utvoren dominikalni dvur. Ten se pozdeji nazyval Papsikov, po r.1785 byl podroben emphyteutizaci ["raabizaci"] a vytvorila se tak vesnice Papsikov.

V 17.stoleti jeste ves Smolovy neexistovala. Vznikla pred rokem 1742, pravdepodobne na miste puvodni usedlosti - ves byla pojmenovana Schmal-hof [z nemeckeho "Hof" dvur], cesky Smolov.

Mapa Smolov


Ponekud zahadny je osud vesnice Podebaby. Byla to stara ves, existujici jiz ve stredoveku. Z r.1629 je rovnez pripominana, a z r.1651 pochazi obdobny "seznam poddanych dle viry" pro Podebaby. V nasledujicim seznamu osob - Berni rule z r.1654 - vsak o teto vsi jiz neni zminka. Take urbar z r.1668 tuto ves opomiji a uvadi pouze podebabsky mlyn nalezejici rovnez 24 dvorakum (mlynar Vaclav Holenda).

V seznamu poddanych z r.1651 jsou uvedeny tyto osoby usazene v Podebabech:

- Burian Doc(e)kal (35)
- Matej Dolezal (33)
- Riha Tajovsky (51)
- Anna Klofac (42), snad vdova
- Matous Holenda (45)
- Vaclav Holenda (32) mlynar
- Matej "stary" Slezak (51) ovcak
- Jan Tajovsky (32), podruh
- Burian Klofac (36) - nadenik

Mozna, ze nekteri z techto lidi byli predky "naseho" Martina Vyborneho. Duvodem soustredeni celeho vyzkumu na dvoraky je nejstarsi zaznam o snatku, zminujici se o Vybornem, v matrice narozenych [Nem.] Brodu:

25.Jan. 1718 Pavel Vejbornej, dvorak, se zeni s Annou Rydl - oba z panstvi Okrouhlice. Jmena svedku jsou necitelna. Pavel Vejbornej - dvorak. To nebylo jeho prijmeni, ale spise popis jeho stavu znamenajici, ze byl z okruhu dvoraku.

Jeho bratrem byl temer jiste Martin Vyborny, ktery byl panskym spravcem na statku Pelestrov a jenz zde zemrel v r.1753 ve veku 79 let.

Tretim byl pravdepodobne Jan Vyborny, o nemz je znamo, ze byl vdovec, kdyz se v r.1742 zenil se Salomenou Duskovou. V tomto roce Smolovy jiz existovaly, protoze u Jana je zde uvedeno, ze je ze Smolov. Jeho syn Vaclav je zapsan jako syn po + Janovi Vejbornym z dvoraku.

Pred rokem 1718 neni po celem panstvi zminka o prijmeni Vyborny. Jak jiz bylo uvedeno, Vyborni bud prisli z jineho panstvi (kutnohorska stopa stale neni vyloucena), nebo meli puvodne jine prijmeni.

Diagram Dvoraci-Vyborni


V tomto bode byl nejstarsi zaznam o snatku z nemeckobrodske matriky vzat znovu v uvahu. Predpokladame-li, ze Vyborni pochazeli z dvoraku a Martin se narodil v 70.letech 17.stoleti (1674), existuje pouze jediny zaznam, jenz skutecne odpovida predpokladum:

"3.8.1698 Martin Dvorak ze wsy Podebab vzal sobie Katerinu, vdovu pozustalou po + Pavloj Pokornym, niekdy obywateli zdejssim. U przitomnosti: Pavel Fejt, Jan Pansky, Dorota Noskova".

Jmena svedku potvrzuji, ze Martin skutecne pochazel z dvoraku. Zbyva vyjasnit jedinou vec: patrily Podebaby do okruhu dvoraci?
  1. Urbar z r.1668 (nezminujici se o vesnici, ale pouze o podebabskem mlyne) uvadi, ze tento mlyn patril rovnez
dvorakum.
  2. Souspis poddanych dle viry uvadi vsechny dvoraky pod hlavickou: Ves Veselice. Tato vesnice se nachazi severozapadne od Podebab a samy Podedaby severozapadne od dnes zname oblasti dvoraku (OKROUHLICTI DVORACI bylo jmeno obce az do r.1965). Z toho lze usuzovat, ze Podebaby do teto oblasti nalezely.

Zaznam o snatku neuvadi, ze ktere rodiny Martin pochazel. To by by melo byt predmetem dalsiho studia matrik narozenych Havlickova Brodu (a Krasne Hory). Vyzkum by se mel soustredit na vsechny rodiny "dvoraku", ktere by zde byly uvedeny. Mela by se provest rekonstrukce jejich rodin v obdobi 1660 - 1720. Tak by se prokazalo, zda takovy vyzkum vyse uvedene hypotezy podpori, ci nikoliv.

Nasledujici odstavce ilustruji, ze Vyborni az do 60.let 18.stol. stale udrzovali tesne vztahy s ostatnimi dvoraky - jmena kmotru a svedku stale ukazuji na tento okruh:

 

Kmotri:
12.10.1744 narozen Martin Vyborny, syn Jana a Salomeny Jakub Pecen, Mathias Melevin, Elisabeth Klofacin
6.4.1748 naroz. Anna, dc. Josefa a Kateriny Anna Pansky, Anna Tretina, Gregor Velick
16.11.1749 snatek Vaclava, syna + Jana V. z dvoraku s Rosalii Beranek Martin Klofac, Katerina Velik
3.9.1750 naroz. Vaclav, syn Vaclava a Roziny Vencl Brtnik, Jerolim Klofac, Anna Pansky
16.10.1752 naroz. Anna, dc. Vaclava a Roziny Anna Brtnitzkin, Anna Panskin, Jerolim Klofac
21.1.1756 naroz. Matias, syn Vencesl. a Roziny Vencesl. Brtnicky, Georg Klofacz, Salomena Panskin


Temer vsechna prijmeni kmotru a svedku byla jiz uvedena v seznamech dvoraku (vcetne podebabskeho seznamu z r.1651) - Klofac - Pansky - Velik. Vsechna tato jmena by bylo treba hledat v matrikach prednostne.

Existuje rovnez seznam dvoraku na "samotach okrouhlickych" asi k r.1780, kdy se vykoupili z roboty. Je jich zde uvedeno 23 (t.j. vlastne 24 i s mlynem v Podebabech). Pod cp.11 (Smolovy) je zde zapsan Vaclav Viborny. Az se podari priradit dvoraky ze 17.stoleti k temto z konce 18.stol., vyjasni se snad i otazka, kdo z nich byl vlastne Vyborny.

Nasledujici kroky:

1)   vypsat prijmeni dvoraku z Berni Ruly - Statni Archivy v Praze

2)   vypsat prijmeni dvoraku z terezianskeho katastru (1718) pro panstvi Okrouhlice (dvoraci, Podebaby, Pelestrov, Smolovy - pokud jeste tyto dokumety existuji)

3)   rekonstruovat rodiny dvoraku (1660 - 1720) z matrik narozenych Nem. Brodu - Statni Oblastni Archiv v Zamrsku.

Srpen 2001, Karel Kysilka

Kontakt: zv@vyborny.com


Dejiny archivu ve Vychodnich Cechach (v anglictine)


Na stranku Dosud neobjasnene otazky genealogie rodu Vybornych


Na Index stranek


Zpet na domovskou strankuAktualizace: 10.11.2001