Hypotezy o puvodu rodu Vybornychenglish


Uvod:

Pres dosti znacny rozsah shromazdenych poznatku nebyly koreny rodu Vybornych doposud jednoznacne osvetleny. Viz rovnez stranku Chronologie nejstarsich obdobi.

Nize jsou popsany tri hlavni hypotezy, ktere nedavno zformuloval cesky genealog a historik ing.Karel Kysilka na zaklade sveho rozsahleho archivniho studia:
A) puvod z Klatov,
B) puvod z prostredi ovcaku na kutnohorsku,
C) puvod z prostredi "Dvoraku" v oblasti (Nemeckeho/Havlickova) Brodu.

Nejsou vsak vylouceny ani dalsi hypotezy (mel by byt vysvetlen jeste alespon puvod nejstarsich Vybornych z okoli Pisku zaznamenanych v Berni rule 1654).

Ing.Kysilka vyhledal nektere z nejstarsich archivnich zaznamu z nichz cerpal MUDr.Josef(*1864) Vyborny (jez jsou dnes ulozeny ve Statnim Oblastnim Archivu v Praze), znovu je vyhodnotil a vzal v uvahu pri formulaci hypotez podle bodu A) a B) nize.

Ziskane vysledky jsou inspirativni take doporucenim jak postupovat dale v archivnim studiu a kde hledat knihu o "klatovskem krejcovskem cechu" (tyto jeho poznamky jsou v textu vyznaceny kurzivou).

Nektere z uvedenych hypotez se nemuseji vzajemne vylucovat (coz je dobre mit na zreteli napr. ve vztahu k legende o "Wegborneg/Cernikovi").Text:

A) PUVOD Z KLATOV

 

 

B) PUVOD Z PROSTREDI OVCAKU NA KUTNOHORSKU

Mezi rokem 1651 a rokem 1681, ze ktereho je znam prvni pisemny zaznam o Frydrychu Vybornem, uplynula doba 30 let. Je to doba dost dlouha na to, aby z rodiny nekdejsiho krejcovskeho mistra v Klatovech se stala rodina zemedelska/zahradnická - a nyni rodina ovcacka? Ovcaci kdysi nebyli pocitani k chudine - bylo to remeslo poctive a vazene. Ovcaci byli zpravidla lide svobodni. Vypisy matrik bikanskych a kutnohorskych (porizene v cervnu 2001 v SOA v Horske ulici v Praze) nikde neuvadeji, ze by Frydrych Vyborny byl poddanym - at jezuitskym malesovskym nebo oumoninskym.

Zaznam o Frydrychove snatku (1681) Nejstarsi znamy archivni zaznam - snatek Frydrycha Wegbornyho (6.10.1681).
Obrazek lze zvetsit kliknutim na jeho plochu.
Detail zaznamu zde.

Dne 6.10.1681 se zeni v bykanskem kosteliku s Marii Magdalenou Miskovou z Bykance. V matrice jsou dva zajimave zapisy, jeden z roku 1676 a druhy o dvacet let mladsi, z roku 1694. Podle nich Frydrychova nevesta byla dcerou Jana Misky z Bykance, bezpochyby rovnez ovcackeho mistra. V roce 1676 jakysi Jan Vasina se zeni s Annou, dcerou zemreleho oumoninskeho ovcaka a Jan Miska je jim za svedka, obdobne se dozvidame, ze r.1694 se provdala Alzbeta, dcera Jana Miska(!) za Lukase Vondracka z Vrbice.
Svedci jeho snatku vsak byli lide poddani: Jan Holecek z Perstejnce, Jan Belsky a Katerina Dvorska z Neskaredic. Je zajimave, ze prijmeni obou muzskych svedku jsou uvedena v soupisu poddanych dle viry panstvi Kresetic. V Pernstejnci se uvadi Jan Holecek(60 let), tesar s manzelkou Annou(27) a Matej Holecek(28), podruh, rovnez s Annou(20). V Neskaredicich je Jakub Belsky(25), zahradnik (ve smyslu socialnim, nikoliv jako povolani) a jeho zena Anna(21).
Na druhe strane, kdyz se Vybornym r.1689 narodila v Bylanech dcera Lidmila, kmotri patrili ke kutnohorskym mestanum - vsichni jsou uvadeni s oslovenim pan - pani: Pani Juliana Wagnerova, Magdalena Ludvicka a pan Frantisek Koudela.
Pak se Frydrych Vyborny stava "hospodarem ovciho dobytka v Bykanci a za kmotry jeho deti mu pak pravidelne chodi Vaclav Brzenczil z Kresetic a pozdeji nazyvany jako ovcak oumoninsky, Katerina, Vaclav a Anna Fialkovi z Kresetic a Jirik Werner z Bykance.

Zaznam o narozeni Frydrychovy dcery (1689) Zaznam o narozeni Frydrychovy dcery Lidmily (2.8.1689).
Kliknutim na obrazek jej lze zvetsit.
Detail zaznamu zde.

Jirik Werner z Bykance byl i za svedka pri jiz zminene svatbe r.1676 spolecne s Janem Miskou.

Pokud Frydrych Vyborny nepochazel z rodu Vaclava, zahradnickeho mistra pri koleji jezuitske v Kutne Hore, jeho puvod musime hledat prave mezi temito lidmi, polnimi mistry, ovcaky a panskymi safari na kresetickem, ale i malesovskem a oumoninskem statku.

Jiz zmineny soupis poddanych dle viry z r.1651 uvadi tyto ovcaky (a panske safare) na panstvich Malesov a Kresetice (Soupis z Oumonina se pravdepodobne nedochoval):

Kresetice:
Dvur Pritoka:

-   Martin Beran(!? - souvislost s ovcakem), safar, 30 let
-   Prokop Ciauch(50), mistr ovcak se syny Vaclavem(15),
      Ondrejem(12) a Krystofem(10)
-   Jakub Backora(25), pacholek ovcacky
Dvur Kresetice
-   Vavrinec Vokurka, svobodnik(47), safar


Malesov:
Pri zamku malesovskem:
-   Jan Cerny(!), safar, svobodnik (35)
-   Adam Vacek(30), ovcak
Dvur Roztez:
-   Barton Cerny(!), safar (48)
Dvur Dobren:
-   Jakub Vopasek(65), safar
Dvur Sukdol:
-   Stepan(47), safar
-   Jan Vitu(35), ovcak
Ve dvore miskovskem:
-   Jan Holanda(45), safar
-   Matej Vacek(26), ovcak
Ve dvore ostrovskem:
-   Jan Matlafousek(43), ovcak

Je treba poznamenat, ze panstvi Malesov a statek Oumonin mely hodne spolecneho. Malesov do r.1666 patril Berkum z Dube a pote hrabatum Sporkum az do r.1699. Panskym spravcem na Malesove byl Tomas Popovsky ze Sarfenbachu, ktery ve sluzbach sve vrchnosti si dokonce tak pomohl, ze r.1661 koupil od Karla Lva z Rican oumoninsky statek (ten pripadl kutnohorskym jezuitum az ve 30.letech 18.stoleti).

Dalsi zajimavost a pripadna indicie - safarem na malesovskem zamku a na dvore v Roztezi byli dva prislusnici rodu Cernych (Jan a Barton). O mozne spojitosti Cernych a Vybornych je jiz zde drive zminka.

Dalsi rodina Cernych na kresetickem panstvi byl tesar Jan Cernej(45) v Predboricich a jeho zena Anna(25). Vice Cernych se v okoli jiz nenachazelo.

Je zrejme, kolik je zde moznych kombinaci. Velmi slibne by mohlo byt studium fondu panstvi Kresetic v SOA v Horske ul., protoze z doby, o kterou se jedna, se dochovaly tyto prameny:

-   i.c. 95 Registra sirotci panstvi kresetickeho (1630 - 1676)
-   i.c. 167 Popis, urbar a kronika panstvi kreset., kopiar (1528 - 1679)
-   i.c. 168 Urbar panstvi a opisy starych sluv (1692 - 1706).

Bude treba zde hledat jakoukoliv zminku o vsech vyse uvedenych jmenech.C) PUVOD Z PROSTREDI "Dvoraku" Z OBLASTI (Nemeckeho/Havlickova) BRODU

 

Srpen 2001, Karel Kysilka

Kontakt: zv@vyborny.com


Dejiny archivu ve Vychodnich Cechach (v anglictine)


Na stranku Dosud neobjasnene otazky genealogie rodu Vybornych


Na Index stranek


Zpet na domovskou strankuAktualizace: 18.9.2001