Nektere historicke dvoryEnglish


Z rodovych pameti a historie je znamo, ze mezi predky byli takovi, kteri zili a pracovali na hospodarskych dvorech, pusobili zde jako safari ci ovcaci ("polni mistri"). Nektere dvory po onech 200 i vice letech zanikly temer beze stop, u jinych vsak lze urcite zbytky jeste identifikovat.

Mapy ukazuji, ze dnesni krajina v okoli techto dvoru se v porovnani s jejim stavem ve druhe polovine 18.stoleti obvykle znacne zmenila. Od pocatku r.2004 jsou na webu http://oldmaps.geolab.cz/ dostupne vynikajici historicke mapy (i s vysokym rozlisenim) z 1. vojenskeho mapovani Ceskych zemi 1764-1768. Diky autorum:

1st Military Survey, Section No.145,146,163,164,198, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne - http://www.geolab.cz
Ministry of Environment of Czech Republic - http://www.env.cz

muzeme porovnat tyto mapy se soucasnou situaci (nejlepsi moderni mapy techto lokalit laskave poskytuje web http://mapy.quick.cz). Rovnez podrobny popis zivota ve dvorech obsazeny v "Rodopisu" napomaha pochopit zpusob zivota (vcetne rady pracovnich povinnosti) predku, kteri se tak dobre vyrovnavali s pusobenim v techto podminkach.

Kamenne (zdene) budovy jsou v techto starych vojenskych mapach vyznaceny cervene. Drevene budovy jsou zakresleny zlutohnedou barvou. Cesty jsou hnede (s vyjimkou nejdulezitejsich tzv. cisarskych silnic, ktere jsou cervene), potoky a rybniky modre. Vyznacena je rovnez rada dalsich dulezitych objektu (lesy, mosty, krize a kaplicky, vodni mlyny, stromoradi, atd.).

Prozatim byly shromazdeny a zpracovany podklady tykajici se nasledujicich historickych dvoru:
Jesuitskeho dvora v Puchri,
dvora v Umonine,
Jesuitskeho dvora v Cerninach,
Jesuitskeho dvora v Pabenicich,
dvora ve Strampouchu,
dvora v Pelestrove.
Jesuitsky dvur v Puchri:

(Pukerz podle stareho pravopisu):

Moderni mapa Puchre             Okoli Puchre pred r.1768  
Moderni mapa of Puchre a okoli.             Okoli Puchre pred r.1768
(rozliseni 100dpi).
 
                 
                 
Lokalita Puchre             Detail mapy stare Puchre  
Lokalita Puchre
(vysoke rozliseni). .
            Detail mapy stare Puchre.  Pred rokem 1768 nestaly na sever od dvora jeste zadne budovy. Pouze tri male domy obklopene stromy jsou zakresleny vychodne od tri rybnicku na potoku. Vice budov se nachazelo jihovychodne odsud za krizovatkou cest (s krizkem a kaplickou). Ty patrily jiz sousedni vesnici Kluky. Nejvetsi zde vyznacena budova je zamek v Klukach.

 

IS Puchre 1838       Detail IS Puchre 1838
Indikacni skica Puchre kolem r.1838
(laskavosti Dr.Jana Maska).
      Detail indikacni skicy. Pudorys puvodniho jesuitskeho dvora je vyznacen zlutou linkou.
Kliknutim na obrazek je mozno porovnat jej s puvodni skicou bez uprav.

 

Puvodni jesuitsky dvur byl nasledkem Raabovy zemedelske reformy (1780-ta leta) rozparcelovan do nekolika mensich dilu zvanych familije. Cislovani techto dilu se posleze preneslo na prislusne domy jako jejich popisna cisla. Tato cisla jsou v mape vepsana jednak v (cervenych) symbolech domu, jednak v jim prislusejicich zahradach (zelenych) a polich (hnedych). V polich jsou uvedena rovnez jmena "familijantu". Cervene vyznacena pristavba kolma k puvodnimu objektu cp.7 byla postavena az po parcelaci dvora, Jan(*1747) v ni zemrel v r.1826. V teto usedlosti hospodaril kolem r.1838 jeho syn Jiri(*1780, +1845). Pohled na vychodni cast teto budovy ukazuje dobova fotografie (laskave poskytnuta p.Snizkem - vyssi dum za timto domem cp.7 byl postaven az na prelomu 19. a 20.stoleti, byla to vila Aloise Vyborneho, dlouholeteho starosty okresu kutnohorskeho). Vychodni cast budovy cp.7 byla odstranena kolem r.1968 (viz soudoby vzhled domu cp.7).


Dvur v Umonine:

(Aumonin dle stareho pravopisu):

Soudoba mapa okoli Umonina             Okoli Umonina 1764-68  
Soudoba mapa okoli Umonina.             Okoli Umonina pred r.1768
(rozliseni 100dpi).
                 
                 
Umonin 1764-68             Detail mapy Umonina  
Umonin pred r.1768
(vysoke rozliseni).
            Detail predchozi mapy. Nekdejsi umoninsky dvur je cervene zakresleny objekt na SV okraji teto lokality. Objekt ve tvaru lichobeznika prilehajici k zapadnimu okraji dvora je umoninsky zamek.

Jan(*1747) Wyborny spolecne s bratrem Jirim(*1748) meli na 12 let v pronajmu umoninsky dvur (1791-1802, viz Rodopis, str.77 a 82). Na svych familiantskych usedlostech na Puchri i v umoninskem dvore (ktery mel vymeru vysevu 520 mer, tj.cca 100 ha a rocni najemne 515 zl.) hospodarili uspesne. Na dalsi obdobi si vsak najem dvora jiz neprodlouzili - s ohledem na svuj vek (Jiri 2 roky pote zemrel) a na to, ze jejich synove byli v te dobe zaopatreni (meli uz sva vlastni hospodarstvi).

 

 

  Mapa oblasti Umonin - Caslav pred r.1768 Mapa oblasti Umonin(JZ) - Caslav(SV) pred r.1768.
         Jesuitsky dvur v Cerninach:

(Czerniny podle stareho pravopisu):

Soudoba mapa okoli Cernin             Detail nynejsich Cernin  
Soudoba mapa okoli Cernin.             Detail nynejsich Cernin.
                 
                 
Cerniny 1764-68             Detail mapy Cernin  
Cerniny pred r.1768.
            Detail predchozi mapy. Byvaly cerninsky dvur je cerveny podkovovity objekt v hornim listu slozene mapy vychodne od hlavni cervene cesty (viz nize).

Podle matrik farniho uradu ve Zbraslavicich se Janovi(*1747) Wybornemu narodily v Cerninach tyto deti: Katerina(1.1773), Vaclav(10.1774), Anna(3.1777). Jan Wyborny tou dobou slouzil v cerninskem dvore jako safar.

 

 

  Okoli cerninskeho dvora pred r.1768 Bezprostredni okoli cerninskeho dvora r.1764-68.
         Jesuitsky dvur v Pabenicich:

(Babienitz podle stareho pravopisu):

Soudoba mapa okoli Pabenic             Detail nynejsich Pabenic  
Soudoba mapa okoli Pabenic.             Detail nynejsich Pabenic.
                 
                 
Pabenice 1764-68             Detail mapy Pabenic  
Oblast Pabenic pred r.1768.
            Detail predchozi mapy. Byvaly pabenicky dvur je cerveny objekt v dolnim listu slozene mapy, u jeho horniho okraje uprostred (viz nize).

Waclaw(*1717) Wejborny a jeho otec Waclaw(*1690) pusobili na pabenickem dvore jako polni mistri.

 

 

  Okoli pabenickeho dvora pred r.1768 Bezprostredni okoli pabenickeho dvora pred r.1768.
         Dvur ve Strampouchu:

(Chramboch podle pravopisu pouziteho v historicke mape):

Soudoba mapa okoli Strampouchu             Detail nynejsiho Strampouchu  
Soudoba mapa okoli Strampouchu.             Detail nynejsiho Strampouchu.
                 
                 
Strampouch 1764-68             Detail mapy Strampouchu  
Oblast Strampouchu pred r.1768.
            Detail predchozi mapy. Byvale dvory ve Strampouchu jsou zakresleny cervene.
                 
                 
Detail ovcina ve Strampouchu             Detail dvora ve Strampouchu  
Detail ovcina ve Strampouchu.
            Detail dvora ve Strampouchu.

  

Jan(*1747) Wejborny se vyucil ve Strampouchu polnim mistrem. Proto mel prezdivku "Strampoussky" a jeho staveni v Puchri se rikalo "u Strampousskych".

 
Dvur v Pelestrove:

(Pelestrow podle stareho pravopisu)

Soudoba mapa Pelestrova a okoli             Vesely Zdar, Pelestrov, Roznak pred r.1768  
Soudoba mapa Pelestrova a okoli.             Oblast Veseleho Zdaru, Pelestrova a Roznaku pred r.1768.
               
           
okoli Pelestrova             Lokalita pelestrovskeho dvora  
Okoli Pelestrova.             Lokalita pelestrovskeho dvora.

Ze stare mapy je zrejme, ze dominikalni pelestrovsky dvur a sousedni Kotlasovy dvory (Gotlashofe v pravem dolnim rohu tehdejsi mapy okoli Pelestrova) spojovaly ve 2.polovine 18.stoleti dve cesty. Ty do soucasne doby jiz zanikly (viz soudobou mapu vyse). Jedna z techto cest vedla z Gotlashofe (patriciho mestu Nemecky Brod) k malemu vodnimu mlynu v Pelestrove - viz symbol vodniho kola pobliz jihovychodniho rohu dvora. Druha cesta, ktera ji krizila, pokracovala vychodne od kaplicky/bozich muk a pak mezi rybnickem a severnim okrajem dvora k zapadu. V mape okoli Pelestrova je cervene vyznacena cisarska silnice (jejiz dulezitost vyplyvala z vyznamu pro prepravu vojenskych jednotek) spojujici Nemecky Brod jizne od Gotlashofe s Caslavi (severnim smerem od Roznaku/Rosnak).
Interpretace stare mapy se v lednu 2004 jeste ucastnil prof. Carl Vyborny. Historicke poznatky laskave poskytl Dr.Jiri Pavlicek.

 

    Detail pelestrovskeho dvora Detail pelestrovskeho dvora.
Jan(*1726) Vyborny byl pred svym umrtim v r.1776 v pelestrovskem dvore safarem. Jeden ze safaru zde byl podle historickych zaznamu soucasne i rychtarem nedaleke obce Vesely Zdar, to ilustruje vyznam postaveni safare a jeho vazeb v tehdejsi spolecnosti.
   
                         


Nasledujici fotografie ukazuji dnesni vzhled lokality nekdejsiho pelestrovskeho dvora (laskavosti pi. a p.Barty).
Hospodarsky objekt na snimku stoji pravdepodobne na miste zapadniho kridla tehdejsiho dvora. Za timto objektem se nachazi i jeden z malych rybnicku (byt po rekonstrukci ponekud presunuty ze sve puvodni polohy). Druhy rybnicek zanikl ve 20.stoleti.      Dnesni vzhled mista puvodniho pelestrovskeho dvora - 1     Dnesni vzhled mista puvodniho pelestrovskeho dvora - 2

 

Kontakt: zv@vyborny.com


Na index stranek


Na domovskou strankuAktualizace: 24.6.2005