Dokumenty z Watertownu (Wisconsin)


english


 

Nasledujici dokumenty tykajici se Jana(*1811) nalezli Leigh a Karen Wyborny behem jejich cesty do Watertownu:

Mapy:

1. Soucasna mapa Watertownu - laskavosti pi. Kathaleen Meinholz.

Mapa Watertownu

2. Dilci kopie pozemkove mapy ukazujici pozemek Jana Wyborneho ve Watertownu.

pozemkova mapa

3. Kopie stranky se jmenem Wyborny (Weburney) ze scitani z roku 1855.

Scitani 1855Listiny z Jefferson County Courthouse, Jefferson (Wisconsin) :

4. Svazek 12, str. 306: Wenzel Quis s manzelkou Janovi Wybornemu, 5 cervence 1852, 22 akru za 366$ (nalezeno pi.Robertou Fosdal).

sv.12/str.306

5. Svazek 12, str. 307:Joseph Hussa Janovi Wybornemu, 5. cervence 1852, 91/2 akru za 437$ (nalezeno pi.Robertou Fosdal).

sv.12/str.307

6. Svazek 25, str. 256: John Wyborny s manzelkou Josephu Krtilovi, 19.4.1856, parcely 15 a 19 za 190$ (nalezeno pi. Robertou Fosdal).

sv.25/str.256

7. Svazek 28, str. 458: John Wyborny s manzelkou Fredovi Raaschovi, 3.9.1855, parcely 11, 12, 13 a 14 za 280$.

sv.28/str.458

8. Svazek 31, str. 441: John Wyborny s manzelkou Josephu Schickerovi, 8.2.1859, parcela 20 za 35$.

sv.31/str.441

9. Svazek 33, str. 2: Jan Wyborny s manzelkou Annou Antonovi Prochaskovi, 28.12.1858, 18 a 24/160 akru za 450$.

sv.33/str.2

10. Svazek 33, str. 105: Johann Wyborny s manzelkou Annou Johannu Shmolickovi, 19.2.1859, priblizne 4 akry zahrnujici parcelu 4, 215$.

sv.33/str.105

11. Svazek 33, str. 212: Jan Wyborny s manzelkou Annou Wyborny Antonu Prochaskovi, 24.3.1859, parcela 19 za 110$.

sv.33/str.212

12. Svazek 33, str. 358: Jan Wyborny z Mitchell County, Iowa Johannu Schmolickovi, 1.9.1859, parcela 3 za 40$.

sv.33/str.358

Kontakt: zv@vyborny.com


Prechod na rodokmen

Prechod na stranku "Archivni dokumenty"

Na stranku "Jine rodove pameti"

Prechod na Index stranek

Zpet na domovskou stranku
Aktualizace: 9.2.2001