"Loubsky" je historicke mistni jmeno, ktere bylo uzivano v Klatovech (Loubske predmesti, Loubska brana). Je odvozeno od jmena obce Luby, ktera z jihu prileha ke Klatovum.